Område 1 Mølleholm/Borger
blank
image

Kildehuset

Hvem er vi - en kort præsentation

Kildehuset er en børnehave beliggende i Mølleholmskolens skoledistrikt. Vi er normeret til at rumme 72 børnehavebørn, samt en gruppe med et specialpædagogisk tilbud for børn i udsatte positioner.

Kildehuset er en kreativ/musisk daginstitution, der er opdelt i funktioner med åben plan. Vi er to fysiske huse – afd. Øst og afd. Vest. Vores grupperum er indrettet som værksteder. Vi er certificeret som en sangprofilbørnehave. Vi bruger derfor sang som et pædagogisk værktøj og det musiske er omdrejningspunktet i vores pædagogik. 

Børnene er i aldersopdelte grupper. Frøene de yngste, spirerne de mellemste og blomsterne de ældste.

I Kildehuset går de mellemste og ældste børn til musik på Høje-Taastrup Kommunes musikskole.

Derudover arbejder vi med kreative værksteder, har et stort rytmikrum, der giver mange muligheder for fysiske udfoldelser, samt en stor legeplads med bl.a. bålplads.

Vores specialpædagogiske tilbud fungerer som en gruppe med op til 8 børn kaldet Sommerfuglegruppen. Sommerfuglene har deres eget grupperum og arbejder ud fra individuelt tilrettelagte pædagogiske forløb. De deltager i aktiviteter med det øvrige hus i det omfang, det giver mening for det enkelte barn. Sommerfuglegruppen modtager børn fra hele kommunen.

Kildehuset har en sprit ny legeplads indviet i januar 2017. Den er indrettet med gyngestativer, flere redegynger, et stort og motorisk udfordrende klatrestativ, legehuse, område med trampoliner, karrusel og vippe. Der er huler, bålplads med sheltere, sandkasser, grønne arealer samt overdækkede pergolaer langs med husenes sydsider.  


  
Sidst opdateret: 06-11-2018