Område 1 Mølleholm/Borger
blank
image

Vuggestue Firkanten

Vuggestuen Firkanten skal med udgangspunkt i barnets forudsætninger, skabe optimale lærings- og udviklingsmuligheder, så barnet trives og lærer mest muligt i børnefællesskabet. 

Mennesket skabes og formes i mødet med dets omgivelser. I mødet med den anden har vi ansvar for at give mulighed for at udvikle den andens fulde potentiale. Engagement og begejstring for det daglige pædagogiske arbejde vil gøre det meningsfuldt for den enkelte, barn som voksen, at komme i Firkanten hver dag.

Vi ønsker at skabe optimale udviklingsmuligheder for barnet, ud fra barnets forudsætninger, og at sikre, at der er ambitioner for barnets læring, udvikling og dannelse. Dette forudsætter, at vi er refleksive og anerkendende, og at vi møder det enkelte barn, hvor det er og tager udgangspunkt i det.

Firkanten skal være et hus, som børn, forældre og medarbejdere ser frem til at komme i hver dag.


   

Sidst opdateret: 13-12-2017