Område 1 Mølleholm/Borger
blank
image

Daginstitution Elverhuset

- En pædagogisk idrætsinstitution i udvikling.

Elverhuset er en pædagogisk idrætscertificerede daginstitution, hvilket betyder, at alle ansatte er idrætsuddannede gennem VIA university Collage. En gang årligt opdateres vi på den nyeste viden inden for pædagogisk idræt. 

Erfaringer viser, at fysiske aktiviteter skaber udvikling af børns sociale kompetencer, sprog, kreativitet samt glæde ved at bevæge sig. Dette er vores fælles fokus - Det legende barn i bevægelse. 

Pædagogisk idræt definerer vi som 'idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng'. Det centrale er bevægelsesglæde i hverdagen for alle og tilpasset til alle. Pædagogikken kommer altid før idrætten, derfor bruger vi pædagogisk idræt til at "pejle" os ind på det enkelte barns og gruppens udvikling, behov og ideer, og tager udgangspunkt i dette i planlægningen og udførelsen af den pædagogiske praksis. Gennem tilrettelæggelsen sikres aktiviteter, hvor bl.a. både de stille og de vilde kan deltage og få udfordringer. På denne måde skabes der sammenhæng mellem det fysiske, det kropslige, det motoriske, det personlige, det følelsesmæssige, selvværdet, bevægelsesglæden, det sociale fællesskab, oplevelser af flow og, ikke mindst, det legende.

Udover pædagogisk idræt er vores primære opgave at skabe en tryg dagligdag for jeres børn i et rart og udviklende læringsmiljø samt at skabe grobund for et godt forældresamarbejde.


  
Sidst opdateret: 09-06-2017