Område 1 Mølleholm/Borger
blank
image

Børnehuset Blåkilde

Velkommen til Børnehuset Blåkildes hjemmeside. Vi er en 0-6 års daginstitution beliggende lige bag Blåkildecenteret i Taastrup. På vores hjemmeside kan du finde forskellige oplysninger, som er vigtige at vide inden dit barn starter her hos os. Desuden vil hjemmesiden også blive brugt til information til jer forældre, når I er startet i institutionen.

Sprogstrategier i Børnehuset Blåkilde (se alle vores sprogstrategier):
Vi har i Børnehuset Blåkilde meget fokus på at italesætte alt det vi gør. Dette gøres for at give barnet aktive ord og skabe forståelse bag vores handlinger, de daglige rutiner og aktiviteter som vi laver. Vi har blik for barnets deltagelse i og forståelse for de daglige rutiner og aktiviteter, da vi her bemærker, hvor stort barnets aktive ordforråd og sprogforståelse er.

I forældre har selvfølgelig også en opgave i at give jeres børn så mange aktive ord som overhovedet muligt. Som inspiration kan vi anbefale disse to film og film 2. Filmene er oprindelig lavet til flersproget familier, men de er også rigtig gode som inspiration til forældre i det hele taget, fordi det i bund og grund er det samme børnene har brug for fra os voksne, om de er flersproget eller ej.

I vores Børnehus vil vi blandt andet gerne have fokus på børnenes bevægelse og selvhjulpenhed. Forskning i børns læring og deres parathed til at modtage læring, når de kommer i skole fortæller, at det er vigtigt, at børnene er motorisk velstimulerede. Det kan I forældre være med til. I denne lille film kan I finde inspiration til at gøre jeres børn mere selvhjulpne. Husk børn må gerne bøvle med tingene, det bliver de kun meget mere motorisk dygtige af.

God læselyst! 

Hilsen
os alle i Børnehuset Blåkilde

  


Sidst opdateret: 13-07-2017